Дело C-172/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 25 март 2016 г. — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG