Дело C-43/16 P: Жалба, подадена на 21 януари 2016 г. от Copernicus-Trademarks Ltd срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 25 юни 2015 г. по дело T-186/12 — Copernicus-Trademarks/EUIPO