Заключение на генералния адвокат Tizzano представено на9 февруари 2006 г. # P & O European Ferries (Vizcaya) SA (C-442/03 P) и Diputación Foral de Vizcaya (C-471/03 P) срещу Комисия на Европейските общности. # Жалбаs - Иск за отмяна. # Съединени дела C-442/03 P и C-471/03 P. P&O European Ferries (Vizcaya) и Diputación Foral de Vizcaya/Комисия TITJUR