Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/97 z dnia 12 czerwca 1997 r. zmieniająca załącznik II (Postanowienia techniczne, normy, badanie i certyfikacja) do Porozumienia EOG