Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 30/97 af 12. juni 1997 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen