Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 30/97 ze dne 12. června 1997, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP