Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 50/2005 oт 29 април 2005 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX