Писмен въпрос E-2493/08, зададен от Charles Tannock (PPE-DE) на Съвета. Издаване на транзитни визи на лица, посещаващи институциите на ЕС, от страна на Белгия и Франция