PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1437/2004 на Комисията от 11 август 2004 година за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 по отношение на въвеждането на определени наименования в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ („Valençay“, „Scottish farmed salmon“, „Ternera de Extremadura“ и „Aceite de Mallorca“ или „Aceite mallorquín“ или „Oli de Mallorca“ или „Oli mallorquí“)