Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7880 — Mitsubishi Heavy Industries/UniCarriers Holdings) (Текст от значение за ЕИП)