Определение на Съда (седми състав) от 7 април 2016 г.