Giuffrida и Campogrande/Съвет TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 26 февруари 1981 г. # F. Giuffrida и G. Campogrande срещу Съвет на Европейските общности. # Длъжностно лице - Заплатаs. # Дело 64/80.