Решение (ЕС) 2016/1124 на Съвета от 24 юни 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от държавите членки от името на Европейския съюз в рамките на Постоянната комисия на Евроконтрол във връзка с решенията, които трябва да бъдат приети относно централизираните услуги