Дело C-446/14 P: Решение на Съда (шести състав) от 18 февруари 2016 г. — Федерална република Германия/Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Услуги за отстраняване на мъртви животни и на отпадъци от кланици — Поддържане на резервен капацитет в случай на епидемия при животните — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Услуга от общ икономически интерес — Явна грешка в преценката — Компенсация във връзка със задължението за обществена услуга — Задължение за мотивиране)