Комисия/Обединеното кралство Заключение на генералния адвокат Reischl представено на12 февруари 1981 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Дело 804/79. TITJUR