Решение на Комисията от 2 август 2006 година за актуализиране на приложенията към Паричното споразумение между правителството на Френската република от името на Европейската общност и правителството на Негова светлост принца на Монако PROPCELEX