Писмен въпрос E-6398/08 зададен от Emilio Menéndez del Valle (PSE) на Комисията. Положението с правата на човека в Колумбия