Заключение на генералния адвокат M. Wathelet, представено на 17 март 2016 г.