Определение на Съда (втори състав) от 20 януари 2016 г.#Skype Ultd срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Обжалване — Марка на Общността — Липса на основание за произнасяне.#Дело C-383/15 P. Определение на Съда (втори състав) от 20 януари 2016 г.