TITJUR Определение на председателя на Съда от 10 юли 1986 г. # Union de Federaciones Agrarias de España (UFADE) Съвет и Комисия на Европейските общности. # Лозаро-винарски продукти. # Дело 117/86 R. UFADE/Съвет и Комисия