Определение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 20 ноември 1997 г.