Решение (ОВППС) 2016/1193 на Комитета по политика и сигурност от 12 юли 2016 година за удължаване на мандата на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2016)