Регламент (ЕО) № 1974/2005 на Комисията от 2 декември 2005 година за изменение на приложения X и XI към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните референтни лаборатории и специфичния рисков материалТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX