Писмен въпрос E-0383/07 зададен от Frieda Brepoels (PPE-DE) на Комисията. Виа Балтика