Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 37/98 van 30 april 1998 tot wijziging van bijlage XVIII (gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) bij de EER- Overeenkomst