ETA:n sekakomitean päätös N:o 37/98, tehty 30 päivänä huhtikuuta 1998, ETA-sopimuksen liitteen XVIII (työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta