EMP Ühiskomitee otsus nr 37/98, 30. aprill 1998, millega muudetakse EMP lepingu XVIII lisa (töötervishoid ja tööohutus, tööõigus ning meeste ja naiste võrdne kohtlemine)