Регламент (ЕО) № 1319/2004 на Комисията от 16 юли 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 214/2001, за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах PROPCELEX