Писмен въпрос P-5720/06 зададен от Esko Seppänen (GUE/NGL) на Комисията. Отпадни води във Финландия