Покана за представяне на предложения — EACEA 27/2016 — Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации — Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации