Ferrer de Moncada/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 30 септември 2004 г. # Albano Ferrer de Moncada срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Атестационна оценка. # Дело T-246/02. TITJUR