Писмен въпрос E-0982/08 зададен от Frank Vanhecke (NI) на Комисията. Прилагане на Директива 2000/78/EО