Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1340 на Съвета от 4 август 2016 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия