Регламент (ЕС) № 1238/2009 на Комисията от 11 декември 2009 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (ЗНП)