ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking aan de Commissie visserij inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)) Rapporteur voor advies: Caroline Roose