Резолюция (ЕС) 2016/1592 на Европейския парламент от 28 април 2016 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (бившето Съвместно предприятие за изпълнение на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства) за финансовата 2014 година