Регламент (ЕИО) № 620/82 на Съвета от 16 март 1982 година за установяване, в рамките на отношенията между италианските институции и институциите на останалите държави-членки, на специални мерки за възстановяване на помощи в натура при болест и майчинство PROPCELEX