Zadeva T-752/20: Tožba, vložena 21. decembra 2020 – IMG/Komisija