Vec T-752/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – IMG/Komisia