Kohtuasi T-752/20: 21. detsembril 2020 esitatud hagi – IMG versus komisjon