Дело T-752/20: Иск, предявен на 21 декември 2020 г. — IMG/Комисия