Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 4 kohdan mukainen tiedoksianto – lupa pitää voimassa kansallisia toimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin EU:n yhdenmukaistamistoimenpide (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 124/06