2004 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimamas įsipareigojimas, pasiūlytas ryšium su antidempingo bylos dėl silicio, kurio kilmės šalis yra Rusija, importo nagrinėjimu (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1312)