Komisjoni otsus, 13. aprill 2004, millega kiidetakse heaks hinnakohustus, mille võtmiseks on tehtud ettepanek seoses dumpinguvastase menetlusega Venemaalt pärineva silikooni impordi suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1312 all)