Писмен въпрос E-1749/07 зададен от Esko Seppänen (GUE/NGL) на Комисията. Цени на електроенергията