1973 m. liepos 2 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 1793/73 iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 315/68 ir Reglamento (EEB) Nr. 537/70 nuostatas dėl tam tikrų tulpių veislių dydžio