Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 септември 2009 г. # Eckehard Rosenbaum срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Длъжностни лица - Свободно движение на работници. # Дело F-9/08. TITJUR Rosenbaum/Комисия