Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7953 – AXA/Group CM-11/Target) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP)