Odločba Komisije z dne 18/01/2021 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.10034 - PIZARREÑO / MADERAS ARAUCO / E2E JV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)