Писмен въпрос E-0031/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Детски бракове в Северна Нигерия